ธรรมชาติ ประหลาด เกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจ เรื่องจริงของ คู่สัตว์คู่สม ที่โลกออกแบบบให้มีรักพิสดาร
หนังสือ Pop Science แบบดิบๆ โดยเพจ สัตว์โลกสัปดน เพื่อความเข้าใจธรรมชาติโดยไม่ต้องพึ่งภาษายากๆ ให้เหนื่อยใจ

ข้อมูลหนังสือ