กล่าวถึงเพื่อนคนหนึ่ง เขามีบุคลิกศิลปินที่ไม่ใคร่จะนิยมความแมสใดๆ แต่กลับรักเมืองที่ใครๆก็ไปกันอย่างปารีส เพื่อนบอกว่าเป็นเพราะเขารักสิ่งอื่นๆอันนอกเหนือจากหอไอเฟล ลูฟวร์ และแม่น้ำแซน ดังนั้นเมื่อเขาเอ่ยปากชวน ฉันจึงตอบตกลงทันที ด้วยหวังจะเห็นแง่งามอันนนอกเหนือจากสถานที่ยอดนิยมเหล่านั้นบ้าง

ข้อมูลหนังสือ