เรื่องสั้นประหลาดเกี่ยวกับคนประหลาดและสัตว์ประหลาดที่อาศัยปะปนอยู่บนโลกประหลาดใบเดียวกัน จนเกิดเป็นความสัมพันธ์อันแปลกประหลาด

ข้อมูลหนังสือ