Fiction ความคิดสองฝั่งของคนสองคนที่ไม่เคยพูดออกมาในหลายๆ ความสัมพันธ์ ทั้งหญิง-ชาย แม่-ลูก เพื่อน-เพื่อน ป้าขายข้าวแกง-ลูกค้าประจำ คน-ผี ฯลฯ จนบางครั้งเกิดเป็นความไม่เข้าใจ มึนตึง และอาจถึงขั้นทะเลาะเบาะแว้ง

ข้อมูลหนังสือ