ความเรียงเชิงประสบการณ์ว่าด้วยการแนะนําตลาดต่างๆ ในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล ทั้งตลาดยอดนิยมอย่างตลาดนัดจตุจักร รวมไปถึงตลาดหลบมุมอย่างตลาดตรอกหม้อ

ข้อมูลหนังสือ

  • เมื่อคิดให้ดีโลกนี้ตลาด
  • ผู้เขียน: จิราภรณ์ วิหวา
  • สำนักพิมพ์: Bunbooks
  • จำนวนหน้า: 259 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — กันยายน 2557
  • ISBN: 9786162981630