โลกนี้มันโหด ไม่แกร่งจริง อยู่ไม่ได้!

แต่แบบไหนล่ะที่เรียกว่าความแข็งแกร่ง?

ใช้พลังอย่างมีชั้นเชิงแบบวาฬเพชฌฆาต
ฉลาดแกมโกงแบบไฮยีน่า
ซ่อนพิษร้ายแบบลิงลม
งัดท่าไม้ตายแบบวอมแบต
สงบนิ่งรอโอกาสแบบเห็บ


ถอดบทเรียนสำคัญจากธรรมชาติ และเรียนรู้ "วิธีที่จะแข็งแกร่งขึ้น" จากสิ่งมีชีวิต 72 ชนิด
เพื่ออยู่รอดให้ได้ในโลกที่อยู่ยากขึ้นทุกวัน

ข้อมูลหนังสือ