การเปลี่ยนผ่านจากชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยสู่ชีวิตการทำงานเป็นเรื่องยากสำหรับคนส่วนใหญ่ แต่ไม่ใช่กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เพราะพวกเขามีโอกาสเตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับโลกแห่งชีวิตจริง ผ่านกิจกรรมสุดท้าทายที่ช่วยบ่มเพาะวิธีคิดและทักษะ ที่จำเป็นต่อการอยู่รอดและเติบโตในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง

 อะไรคือสิ่งที่คุณน่าจะรู้ตั้งแต่ตอนอายุ 20?
หลุมพรางแบบไหนที่คนส่วนใหญ่มักก้าวพลาด?
จะพลิกปัญหาให้กลายเป็นโอกาสได้อย่างไร?

 ร่วมค้นหาคำตอบไปกับ Tina Seelig ศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ผ่านตัวอย่าง กรณีศึกษา และแบบฝึกหัดที่ใช้กันจริง ๆ ในชั้นเรียน เพื่อให้คุณมองเห็นภาพ และลงมือเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็น "นักสร้างโอกาส" ไม่ว่าตอนนี้คุณจะอายุ 20, 30, 40 หรือ 50 ปีก็ตาม 

ข้อมูลหนังสือ