ทักษะที่สำคัญที่สุด
ในโลกที่เวลาและความสนใจมีจำกัด

ในโลกที่ข้อมูลข่าวสารพร้อมจะขโมยเวลาจากเราไปได้ทุกเมื่อ
สิ่งรบกวนเข้ามาดึงความสนใจของเรานาทีต่อนาที
 การจะมีสมาธิจดจ่อกับอะไรสักอย่างจึงกลายเป็นเรื่องยาก

แต่การทำงานแบบ  DEEP WORK
จะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไป...

คุณจะเริ่มอยู่ร่วมกับสิ่งรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถจดจ่อกับงานสำคัญได้นานและลื่นไหล
และพร้อม  “ดำดิ่ง”  ไปกับการทำสิ่งที่มีคุณค่าอย่างแท้จริง

ข้อมูลหนังสือ

  • Deep Work ดำดิ่งท่ามกลางสิ่งรบกวน
  • แปลจากหนังสือ: Deep Work
  • ผู้เขียน: Cal Newport
  • สำนักพิมพ์: WE LEARN
  • จำนวนหน้า: 272 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2565
  • ISBN: 9786162875649