เมื่อเข้าสู่ยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
แค่มีความรู้เรื่องการตลาดนั้นไม่เพียงพออีกต่อไป
แต่ยังต้องมี เซนส์การตลาด อีกด้วย

หนังสือเล่มนี้จะฝึกให้คุณสามารถใช้สัญชาตญาณ
ควบคู่ไปกับการคิดพิจารณาตามหลักเหตุผล
เพื่อช่วยให้คุณมองเห็นได้ก่อนใครว่า อะไรที่จะขายได้

ข้อมูลหนังสือ

  • มาเพิ่มเซนส์การตลาดกันเถอะ!
  • ผู้เขียน: ชิกิริน
  • สำนักพิมพ์: WE LEARN
  • จำนวนหน้า: 320 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2565
  • ISBN: 9786162875595