เลิกเป็นคนคิดเยอะ กำจัดความลังเลสงสัย  
และตัดสินใจได้ในเสี้ยววินาที

คุณเป็นคนที่ “ตัดสินใจได้ทันที” หรือเปล่า
หรือเป็นคนที่ “ตัดสินใจไม่ได้สักที”

หนังสือเล่มนี้รวบรวม 41 เทคนิค
ที่ใช้กันในหมู่ผู้บริหารและนักธุรกิจชั้นนำของญี่ปุ่น
ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการคิด กำจัดความลังเลสงสัย  
และตัดสินใจได้ทันที ตัวอย่างเช่น

- ตัดสินใจด้วยหลักการตลาด 11 ข้อ
- ตั้งเกณฑ์ในการ “ถอนตัว” ไว้ล่วงหน้า
- ฝึกทักษะด้วยการสั่งอาหารในร้านเหล้า
- กำหนดจุดตรวจสอบความสำเร็จ
- ลงมือทำงานเล็กๆ ตรงหน้าอย่างจริงจัง

ข้อมูลหนังสือ