นอกขอบเขตของสิ่งที่คุณรู้
คือที่อยู่ของไอเดียสร้างสรรค์

เราคิดว่าความรู้คือจุดแข็ง  
ส่วนความไม่รู้คือจุดอ่อน
นั่นล่ะคือปัญหา

เมื่อไม่กล้ายอมรับว่าไม่รู้ เราจึงไม่ตั้งคำถาม
เมื่อไม่ตั้งคำถาม เราจึงไม่เคยเรียนรู้สิ่งใหม่
นั่นล่ะคือความโง่เขลา

เพราะความคิดดีๆ และไอเดียที่แปลกใหม่
จะเกิดขึ้นจาก “พลังแห่งความไม่รู้”

ก้าวข้ามขอบเขตของความคิดที่คับแคบ
ท้าทายทุกสิ่งที่คุณรู้ไปกับ Dave Trott
นักคิด นักเล่าเรื่อง และครีเอทีฟระดับตำนาน  

ข้อมูลหนังสือ

  • พลังแห่งความไม่รู้
  • แปลจากหนังสือ: The Power of Ignorance
  • ผู้เขียน: Dave Trott
  • ผู้แปล: พราว อมาตยกุล
  • สำนักพิมพ์: WE LEARN
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2565
  • ISBN: 9786162875557