เมื่อคิดเป็น ทุกอย่างจึง “ง่าย” ตั้งแต่แรก

เมื่อคิดซับซ้อน
การลงมือทำก็จะยากและใช้เวลามาก
ส่งผลให้ต้องพยายามอย่างหนัก  แต่ได้ผลลัพธ์ที่น้อยลง

เมื่อคิดให้ง่าย
การลงมือทำก็จะง่ายดายในทุกขั้นตอน
ผลก็คือ คุณจะเหนื่อยน้อยลง แต่ได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้น

แล้วคุณจะคิดให้ยุ่งยากซับซ้อนไปเพื่ออะไร?

ค้นพบวิธีคิดที่ช่วยให้คุณทำทุกอย่างในชีวิตได้ง่ายขึ้น
จากผู้เขียนที่เป็นที่ปรึกษาของ Apple, Google, Facebook และ Twitter

ข้อมูลหนังสือ

  • คนเก่งคิดง่าย ไม่คิดยาก
  • แปลจากหนังสือ: Effortless
  • ผู้เขียน: Greg McKeown
  • สำนักพิมพ์: WE LEARN
  • จำนวนหน้า: 256 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2565
  • ISBN: 9786162875540