ออกเดินทางสำรวจประเทศมหาอำนาจด้านการศึกษา
พวกเขาสร้างเด็กเก่งระดับหัวกะทิขึ้นมาได้อย่างไร?

ฟินแลนด์
อดีตประเทศที่เคยมีเด็กจบมัธยมปลายเพียง 10 เปอร์เซ็นต์
และมีระบบครูที่ไร้คุณภาพ แต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นประเทศ
ที่ได้ชื่อว่ามีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก

โปแลนด์
อดีตประเทศคอมมิวนิสต์ที่ต้องเผชิญกับปัญหาเด็กด้อยโอกาส
อาชญากรรมสูงลิ่ว และระบบข้าราชการล้าหลัง แต่ภายในเวลาไม่ถึง 10 ปี
เด็กโปแลนด์กลับทำคะแนนสอบระดับสากลอย่าง PISA สูงติดอันดับโลก

เกาหลีใต้
อดีตประเทศเผด็จการที่ยากจนจากพิษสงครามและคนส่วนใหญ่ไม่รู้หนังสือ
แต่ปั จจุบันกลายเป็ นมหาอำนาจด้านเศรษฐกิจที่มีอัตราเด็กเรียนจบ
มัธยมปลายสูงที่สุดในโลก

ประเทศเหล่านี้ทำได้อย่างไร?
ประเทศส่วนใหญ่ทำอะไรพลาดไป?
ระบบการศึกษาแบบไหนที่จะทำให้เด็กยุคปัจจุบันอยู่รอดและประสบความสำเร็จ?
มาออกเดินทางและค้นหาคำตอบไปพร้อมๆ กันในหนังสือเล่มนี้...

ข้อมูลหนังสือ

  • โลกของเด็กฉลาดที่สุดในโลก
  • แปลจากหนังสือ: The Smartest Kids in the World
  • ผู้เขียน: Amanda Ripley
  • สำนักพิมพ์: WE LEARN
  • จำนวนหน้า: 264 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2565
  • ISBN: 9786162875380