หนังสือเล่มนี้ไม่มีคำตอบ

จะมีแต่คำถามมากมาย

ซึ่งถ้าตอบตัวเองได้อย่างตรงไปตรงมา

ก็จะสามารถมีชีวิตที่ดีได้อย่างแท้จริง

"ชีวิตฉันแบกอะไรไว้มากเกินไปรึเปล่า"

หากเคยถามตัวเองแบบนี้

ก็ถึงเวลาที่คุณต้องลองสำรวจชีวิตที่ผ่านมา

โละเรื่องสัพเพเหระ ปลดเปลื้องสัมภาระที่ไม่จำเป็น

แล้วจัดกระเป๋าใหม่ให้ชีวิต...

ข้อมูลหนังสือ

  • ชีวิตฉันแบกอะไรไว้มากเกินไปหรือเปล่านะ
  • แปลจากหนังสือ: Repacking Your Bags
  • ผู้เขียน: Richard J. Leider, David A. Shapiro
  • ผู้แปล: วิโรจน์ ภัทรทีปกร
  • สำนักพิมพ์: WE LEARN
  • จำนวนหน้า: 264 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2565
  • ISBN: 9786162875267