“ฉันเป็นคนไม่มีความคิดสร้างสรรค์”

“ที่เขาทำได้ ก็เพราะเขามีความคิดสร้างสรรค์ยังไงล่ะ”

หลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้จบ
คำพูดเหล่านี้จะไม่หลุดจากปากคุณอีกต่อไป
เพราะจริง ๆ แล้วเราทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ในตัว
หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณดึงมันออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่
ผ่านหลักการและเครื่องมือที่สอนกันในหลักสูตรสุดฮิต
ของ d.School แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด

ข้อมูลหนังสือ

  • Creative Confidence หลักสูตรคิดสร้างสรรค์ สำหรับคุณที่ใช้ความคิด
  • แปลจากหนังสือ: Creative Confidence
  • ผู้เขียน: David Kelley, Tom Kelley
  • ผู้แปล: วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา
  • สำนักพิมพ์: WE LEARN
  • จำนวนหน้า: 296 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มิถุนายน 2565
  • ISBN: 9786162875229