ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดในศตวรรษนี้คือ  “การเปลี่ยนแปลง”
เราจึงพยายามฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะใหม่ ๆ มากมาย
โดยหวังจะใช้เป็นอาวุธเพื่อต่อสู้กับทุกความเปลี่ยนแปลง
 
แต่นั่นก็ทำให้เรามองข้าม  หรือกระทั่งหลงลืม
ทักษะสำคัญที่สุดของศตวรรษนี้ไปเช่นกัน
ทั้งที่มันเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะพาเราไปได้ไกลที่สุด
 
นี่เป็นหน้าที่ของคุณ
ที่ต้องหามันให้เจอ 

ข้อมูลหนังสือ

  • The Lost Skill ทักษะที่หายไปในศตวรรษที่ 21
  • ผู้เขียน: นภดล ร่มโพธิ์
  • สำนักพิมพ์: WE LEARN
  • จำนวนหน้า: 208 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2564
  • ISBN: 9786162875113