ความสามารถในการคิดเป็นคุณสมบัติล้ำค่าของมนุษย์ มันช่วยเราแก้ปัญหา เรียนรู้สิ่งใหม่ และสร้างอารยธรรมขึ้นมา

ทว่ามันกลับเป็นจุดอ่อนร้ายแรงของมนุษย์เราเช่นกัน ซึ่งเราอาจจะเอาชนะมันได้ก็ต่อเมื่อเรา “คิด” แล้ว “คิดอีก”

Adam Grant นักจิตวิทยาชื่อดัง จะพาคุณท่องไปในโลกของความคิด เพื่อสำรวจว่าอะไรคือสิ่งที่คุณรู้จริง สิ่งที่คุณไม่รู้ และสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้ รวมถึงสาเหตุที่ผู้คนมากมายยังคงยึดติด มืดบอด และเดินทางเข้าสู่วงจรหายนะ

เมื่อคิดแล้ว, ก็จงคิดอีก เพราะมีเพียงการตั้งคำถามกับสิ่งที่เราคิดว่าถูกต้อง ที่จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากวงจรหายนะนี้ได้

ข้อมูลหนังสือ

  • Think Again คิดแล้ว, คิดอีก
  • แปลจากหนังสือ: Think Again: The Power of Knowing What You Don't Know
  • ผู้เขียน: Adam Grant
  • ผู้แปล: วิโรจน์ ภัทรทีปกร
  • สำนักพิมพ์: WE LEARN
  • จำนวนหน้า: 408 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2565
  • ISBN: 9786162875045