"ไม่ว่าคุณจะคิดอะไรให้คิดตรงกันข้าม"

ไม่ได้หมายความสิ่งที่คุณตอนนี้ไม่ถูกต้อง
ใช่ คุณคิดถูก ถูกมากเสียด้วย
ปัญหาคือ ทุกคนก็คิดเหมือนๆ กับคุณ

ความสำเร็จระดับโลกไม่ได้เกิดจากการคิดเหมือนคนอื่น
แต่ตั้งต้นจากความคิดที่ดู "ผิด" "แย่"
หรือ "ไร้เหตุผล" ในสายตาคนส่วนใหญ่

หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณคิดในสิ่งที่ไม่เคยคิด
ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ และตัดสินใจในแบบที่ต่างจากเดิม
ท่ามกลางความเหมือน คุณจะโดดเด่น แตกต่าง
และสร้างความแปลกใหม่ได้อย่างแท้จริง

ข้อมูลหนังสือ

  • ไม่ว่าจะคิดอะไรให้คิดตรงกันข้าม
  • แปลจากหนังสือ: Whatever You Think, Think the Opposite
  • ผู้เขียน: Paul Arden
  • ผู้แปล: อรณี อรุณีกุล
  • สำนักพิมพ์: WE LEARN
  • พิมพ์เมื่อ: มิถุนายน 2565
  • ISBN: 9786162874963