จากหลักสูตรยอดนิยมของ Harvard Business School
จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่ล้มเหลวในองค์กรนับร้อยแห่ง
สู่คู่มือการเปลี่ยนแปลงภาคปฏิบัติที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก

“เวลาทำงานอย่าใช้อารมณ์ ให้ใช้เหตุผล”
คือประโยคที่เราได้ยินอยู่เสมอ

แต่ถ้างานนั้นคือการเปลี่ยนแปลงองค์กร
คุณอาจต้องโยนเหตุผลทิ้งไป
แล้วหันมาใช้ความรู้สึกแทน

เพราะนี่คือทางเดียวเท่านั้นที่จะช่วยให้
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นได้จริง

“มองเห็น รู้สึก เปลี่ยนแปลง”

ข้อมูลหนังสือ