จากหลักการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในแวดวงการผลิต สู่แนวคิดที่เข้ามาปฏิวัติวิธีเริ่มธุรกิจของผู้คนทั่วโลกไปตลอดกาล  

เมื่อนักธุรกิจไม่รอให้ 'ผลิตภัณฑ์สมบูรณ์แบบ' แล้วหันมาสร้าง 'ผลิตภัณฑ์ที่พอใช้การได้' เมื่อนั้นธุรกิจจะเดินหน้าไปอย่างฉับไว ประหยัดต้นทุนและเวลา ทั้งยังตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในตลาดได้ทันท่วงที  

นี่คือหนึ่งในแนวคิดที่สั่นสะเทือนวงการธุรกิจมากที่สุดในรอบทศวรรษ THE LEAN STARTUP

ข้อมูลหนังสือ

  • ลีนสตาร์ตอัพ
  • แปลจากหนังสือ: The Lean Startup
  • ผู้เขียน: Eric Ries
  • ผู้แปล: วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา
  • สำนักพิมพ์: WE LEARN
  • จำนวนหน้า: 320 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2565
  • ISBN: 9786162874833