เข้าใจคน เข้าใจสถานการณ์ แล้วคุณจะได้ในสิ่งที่ต้องการเร็วขึ้นและง่ายขึ้น 

- ทำให้คนลดราคาให้คุณ 

- ทำให้คนตัดสินใจเลือกคุณ 

- ทำให้คนซื้อสินค้าจากคุณ 

- ทำให้คนเห็นด้วยกับคุณ 

- ทำให้คนประทับใจและสนับสนุนคุณ 

เพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลก มีหลายสิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากคนอื่น แต่การจะจูงใจให้ใครทำอะไรสักอย่างมักไม่ใช่เรื่องง่าย ยกเว้นว่า...คุณรู้หลักจิตวิทยา

ข้อมูลหนังสือ

  • เคล็ดลับจิตวิทยาไม่ต้องพูดมากคนก็อยากทำให้คุณ
  • แปลจากหนังสือ: How to Get People to Do Stuff
  • ผู้เขียน: Susan M. Weinschenk
  • สำนักพิมพ์: WE LEARN
  • จำนวนหน้า: 344 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2564
  • ISBN: 9786162874765