"ความคิดก็เหมือนน้ำยิ่งคิดมากก็ยิ่งขุ่นมัว แต่เมื่อปล่อยให้ตกตะกอนมันจะใสกระจ่างขึ้นมาได้เอง" 

เพราะคุณจะคิดได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อคุณ 'ไม่คิด' 

ประสบการณ์แสดงให้เห็นว่าการแบ่งปันสิ่งที่คุณค้นพบเป็นวิธีที่ง่ายแต่ทรงพลังในการเชื่อมโยง สิ่งที่คุณเรียนรู้เข้าด้วยกัน ระหว่างที่คุณทำความเข้าใจหลักการที่อยู่เบื้องหลังความกระจ่างผ่านหนังสือเล่มนี้ ผมสนับสนุนให้คุณสำรวจ แสดงความคิดเห็น และแบ่งปันสิ่งที่ คุณได้เรียนรู้ คุณสามารถเริ่มทำได้ตอนนี้เลย...

ข้อมูลหนังสือ

  • คุณจะคิดได้ดีที่สุด...เมื่อคุณไม่คิดอะไรเลย
  • แปลจากหนังสือ: The Little Book of Clarity
  • ผู้เขียน: Jamie Smart
  • สำนักพิมพ์: WE LEARN
  • จำนวนหน้า: 320 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2565
  • ISBN: 9786162874741