โลกกำลังพาคุณ
ไปเจอกับคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุด
นั่นคือ AI
ถ้าคุณยังไม่คิดจะเปลี่ยน...
ความสามารถที่คุณมีก็จะไร้ความหมาย
และโลกก็จะหมุนต่อไปโดยไม่จำเป็นต้องมีคุณ

ทางเดียวคือ  
คุณต้องเอาชนะ
ด้วยการสร้างทักษะที่ AI 
จะไม่มีวันมาทำอะไรคุณได้อีกเลย

ข้อมูลหนังสือ

  • อนาคตที่ AI ทำอะไรคุณไม่ได้
  • แปลจากหนังสือ: 能力を磨く AI時代に活躍する人材「3つの能力」
  • ผู้เขียน: ทาซากะ ฮิโรชิ
  • ผู้แปล: ปาวัน การสมใจ
  • สำนักพิมพ์: WE LEARN
  • จำนวนหน้า: 184 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2564
  • ISBN: 9786162874697