“โอโมเตนาชิ” คือแนวคิดที่ฝังรากลึกในวัฒนธรรมญี่ปุ่นมานับพันปี มันอยู่เบื้องหลังสินค้าและบริการชั้นยอด และสะท้อนอยู่ในจิตวิญญาณของชาวญี่ปุ่น ความหมายง่ายๆ คือ “ความใส่ใจ” ทว่าไม่ใช่ความใส่ใจธรรมดา แต่เป็นความใส่ใจแบบหยั่งรากลึก จนกระทั่งค้นพบความหมายของสิ่งที่ตัวเองทำ จึงไม่แปลกที่ชาวญี่ปุ่นจะทุ่มเทและทำสิ่งต่างๆ ในแบบที่ “เกินความคาดหวัง” ได้ตลอดเวลา 

ร่วมสำรวจและเรียนรู้แนวคิดสำคัญนี้ ผ่านการเล่าเรื่องอันทรงพลังของ ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ข้อมูลหนังสือ

  • โอโมเตนาชิ จิตวิญญาณการบริการแบบญี่ปุ่น
  • ผู้เขียน: ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ
  • สำนักพิมพ์: WE LEARN
  • จำนวนหน้า: 238 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มิถุนายน 2564
  • ISBN: 9786162874659