“โอโมเตนาชิ” คือแนวคิดที่ฝังรากลึกในวัฒนธรรมญี่ปุ่นมานับพันปี มันอยู่เบื้องหลังสินค้าและบริการชั้นยอด และสะท้อนอยู่ในจิตวิญญาณของชาวญี่ปุ่น ความหมายง่ายๆ คือ “ความใส่ใจ” ทว่าไม่ใช่ความใส่ใจธรรมดา แต่เป็นความใส่ใจแบบหยั่งรากลึก จนกระทั่งค้นพบความหมายของสิ่งที่ตัวเองทำ จึงไม่แปลกที่ชาวญี่ปุ่นจะทุ่มเทและทำสิ่งต่างๆ ในแบบที่ “เกินความคาดหวัง” ได้ตลอดเวลา 

ร่วมสำรวจและเรียนรู้แนวคิดสำคัญนี้ ผ่านการเล่าเรื่องอันทรงพลังของ ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ข้อมูลหนังสือ