ในโลกที่ข้อมูลมีค่าดั่งทอง
ใครก็ตามที่อ่าน กลั่นกรอง และนำเสนอข้อมูลได้ทรงพลัง
คนคนนั้นย่อมสร้างความได้เปรียบอย่างแท้จริง

แต่คำถามคือ คุณจะจัดการกับข้อมูลที่มีอยู่มหาศาลได้อย่างไร
การนำเสนอข้อมูลแบบไหนที่คนจะ “เข้าใจ” และ “เข้าถึง” ได้ง่ายที่สุด

คำตอบอยู่ที่ Data Visualization – การเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นภาพ

หนังสือเล่มนี้จะสอนวิธีเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นภาพแบบ step by step
พร้อมด้วยกรณีศึกษาจากการใช้งานจริง
โดยอ้างอิงจากงานวิจัยด้านการรับรู้ทางสายตาและประสาทวิทยาศาสตร์

ข้อมูลหนังสือ

  • คู่มือเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นภาพ (ฉบับสมบูรณ์)
  • แปลจากหนังสือ: GOOD CHARTS
  • ผู้เขียน: Scott Berinato
  • ผู้แปล: จารุจรรย์ คงมีสุข
  • สำนักพิมพ์: WE LEARN
  • จำนวนหน้า: 256 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2565
  • ISBN: 9786162874550