มหาวิทยาลัยโตเกียวหรือ “โทได” คือมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น ที่นี่สอบเข้ายากและมีอัตราการแข่งขันสูงสุด มีเพียงนักเรียนระดับหัวกะทิเท่านั้นที่จะเข้าไปเรียนได้

นิชิโอกะ อิสเซ เป็นเด็กที่สอบได้ที่โหล่ของโรงเรียนปลายแถว แต่กลับสอบเข้าโทไดได้เป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ หนังสือเล่มนี้รวบรวมเทคนิคการอ่านที่เขาคิดค้นขึ้น จากการสังเกตวิธีอ่านที่ใช้กันในหมู่นักศึกษาโทได

ข้อมูลหนังสือ