มหาวิทยาลัยโตเกียวหรือ “โทได” คือมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น ที่นี่สอบเข้ายากและมีอัตราการแข่งขันสูงสุด มีเพียงนักเรียนระดับหัวกะทิเท่านั้นที่จะเข้าไปเรียนได้

นิชิโอกะ อิสเซ เป็นเด็กที่สอบได้ที่โหล่ของโรงเรียนปลายแถว แต่กลับสอบเข้าโทไดได้เป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ หนังสือเล่มนี้รวบรวมเทคนิคการอ่านที่เขาคิดค้นขึ้น จากการสังเกตวิธีอ่านที่ใช้กันในหมู่นักศึกษาโทได

ข้อมูลหนังสือ

  • อ่านแบบโทได
  • แปลจากหนังสือ: 「読む力」と「地頭力」がいっきに身につく 東大読書
  • ผู้เขียน: Issei Nishioka
  • ผู้แปล: ภัทรวรรณ ศรประพันธ์
  • สำนักพิมพ์: WE LEARN
  • จำนวนหน้า: 288 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — สิงหาคม 2564
  • ISBN: 9786162874536