หากเปรียบโลกธุรกิจเป็นเกม เกมนี้มีผู้เล่นอยู่สองแบบ แบบแรก ผู้เล่นจะมองเห็นแต่ปัจจุบัน มักล้มลุกคลุกคลานเมื่อเผชิญวิกฤติ และมีแนวโน้มจะฉุดธุรกิจให้ดิ่งลงเหว แบบที่สอง ผู้เล่นจะมองเห็นอนาคต ยืนหยัดอย่างมั่นคงในโลกที่เต็มไปด้วยความผันผวน และสามารถนำพาธุรกิจให้เติบโตยั่งยืน คำถามคือ... ตอนนี้คุณเป็นผู้เล่นแบบไหน? คุณกำลังใช้วิธีเล่นแบบใด?

ข้อมูลหนังสือ

  • เกมของคนที่มองเห็นอนาคต
  • แปลจากหนังสือ: The Infinite Game
  • ผู้เขียน: Simon Sinek
  • ผู้แปล: วิโรจน์ ภัทรทีปกร
  • สำนักพิมพ์: WE LEARN
  • จำนวนหน้า: 256 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2564
  • ISBN: 9786162874482