ในยุคที่ทุกสิ่งเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่แค่ความรู้และทักษะเท่านั้นที่จะล้าสมัย "วิธีคิด" ก็ล้าสมัยได้ด้วยเช่นกัน

ถ้ายังไม่อยากถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ถ้ายังอยากเดินไปกับ "งาน" และ "โลก" ที่เปลี่ยนไปทุกวัน คุณก็ต้องสร้างวิธีคิดใหม่ ... 

Future Mindset 

ข้อมูลหนังสือ

  • Future Mindset เมื่อวิธีคิดที่คุณมีใช้กับงานในวันพรุ่งนี้ไม่ได้
  • ผู้เขียน: นภดล ร่มโพธิ์
  • สำนักพิมพ์: WE LEARN
  • จำนวนหน้า: 224 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2563
  • ISBN: 9786162874215