ถูกคนอื่นเอาเปรียบอยู่บ่อยครั้ง...
พูดอะไรก็ไม่มีใครฟัง ถูกมองข้ามเสมอ...
ต้องคอยทำให้คนอื่นพอใจจนไม่เป็นตัวเอง…

นั่นมันใช่คุณเลยหรือเปล่า?

คุณอาจกำลังตกหลุมพรางของการเป็นคน “ดีเกินไป” และเพราะเป็นซะแบบนี้ คุณก็เลยไม่เคยได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆ

หนังสือเล่มนี้จะช่วยพาคุณหลุดพ้นจากการเป็นคนแสนดี (แต่ไม่ได้อะไร!) และนำคุณกลับสู่หนทางที่ถูกต้อง ด้วยกลวิธีทางจิตวิทยาที่จะช่วยให้คุณรู้จักปฏิเสธอย่างมีศิลปะ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองต้องการ ค้นพบความสัมพันธ์ที่ดี และมีอำนาจควบคุมชีวิตตัวเองได้อย่างแท้จริง

ข้อมูลหนังสือ

  • เพราะเป็นซะแบบนี้ เธอถึงไม่ได้สิ่งที่ต้องการ
  • แปลจากหนังสือ: Nice Girls Just Don’t Get It
  • ผู้เขียน: Lois P. Frankel, Ph.D., Carol M. Frohlinger, J.D.
  • ผู้แปล: พรรณี ชูจิรวงศ์
  • สำนักพิมพ์: WE LEARN
  • จำนวนหน้า: 384 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ธันวาคม 2563
  • ISBN: 9786162874178