รู้สึกว่าตัวเองมีเวลาไม่มากพอ ที่จะทำสิ่งต่างๆ ที่ต้องการ?

หนังสือเล่มนี้จะมอบหลักคิดและเครื่องมือ ที่ช่วยให้คุณ “เลือก” สิ่งที่จะทำได้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถใช้เวลากับสิ่งที่สำคัญจริงๆ และกำจัดสิ่งที่เหลือทิ้งไป เพราะคุณมีเวลาไม่มากพอที่จะทำทุกอย่าง

ข้อมูลหนังสือ