รู้สึกว่าตัวเองมีเวลาไม่มากพอ ที่จะทำสิ่งต่างๆ ที่ต้องการ?

หนังสือเล่มนี้จะมอบหลักคิดและเครื่องมือ ที่ช่วยให้คุณ “เลือก” สิ่งที่จะทำได้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถใช้เวลากับสิ่งที่สำคัญจริงๆ และกำจัดสิ่งที่เหลือทิ้งไป เพราะคุณมีเวลาไม่มากพอที่จะทำทุกอย่าง

ข้อมูลหนังสือ

  • เพราะคุณมีเวลาไม่มากพอที่จะทำทุกอย่าง
  • แปลจากหนังสือ: Do Less, Get More
  • ผู้เขียน: Sháá Wasmund
  • ผู้แปล: ศรินธร อมาตยกุล
  • สำนักพิมพ์: WE LEARN
  • จำนวนหน้า: 232 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2563
  • ISBN: 9786162874062