วิธีคิดของหัวหน้าที่จะทำให้ลูกน้องคิดเองเป็น...

เก่งน้อยกว่าลูกน้องก็ไม่เป็นไร

ไม่ใช้อำนาจก็ไม่เป็นไร

พูดไม่เก่งก็ไม่เป็นไร

ไม่ออกคำสั่งกับลูกน้อง

ไม่กล่าวชมเชยลูกน้อง

อย่าเอาใจใส่ลูกน้องมากเกินไป

อย่าอัดงานเพิ่มให้ลูกน้อง

ห้ามบอกคำตอบลูกน้อง

อย่าพยายามสร้างแรงจูงใจให้กับลูกน้อง

ข้อมูลหนังสือ