หนังสือ Leadership ที่ขายดีที่สุดตลอดกาล แนะนำโดยผู้นำและผู้ทรงอิทธิพลทั่วโลก อัพเดตเนื้อหาใหม่ทั้งเล่มฉลองครบรอบ 10 ปี

กฎแห่งเพดาน
กฎแห่งการเข้าถึงใจ
กฎแห่งคนวงใน
กฎแห่งภาพ
กฎแห่งจังหวะเวลา
กฎแห่งกระบวนการ
ฯลฯ 

ทำตามกฎเหล่านี้ แล้วคุณจะชนะใจทุกคนได้ ... ไม่ว่าในระดับล่างสุดหรือบนสุดก็ตาม

ข้อมูลหนังสือ

  • กฎ 21 ข้อที่ไม่มีผู้นำคนไหนปฏิเสธได้
  • แปลจากหนังสือ: The 21 Irrefutable Laws of Leadership
  • ผู้เขียน: John C. Maxwell
  • ผู้แปล: วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา
  • สำนักพิมพ์: WE LEARN
  • จำนวนหน้า: 392 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ธันวาคม 2563
  • ISBN: 9786162873775