จากคัมภีร์โน้มน้าวใจคนที่สร้างความสั่นสะเทือนทั้งวงการจิตวิทยา สู่ผลงานภาคต่อเล่มแรกในรอบ 30 ปี 

- ช่วงเวลา 5 นาทีก่อนเข้าประชุม 

- คำพูดประโยคเดียวก่อนการเสนอขาย 

- การจัดวางที่นั่งก่อนพูดคุยกับคนที่เห็นต่าง 

สิ่งเหล่านี้อาจดูไม่สำคัญในสายตาของคนส่วนใหญ่ แต่ โรเบิร์ต ชิอัลดินี “บิดาแห่งศาสตร์การโน้มน้าวใจ” กลับเห็นต่างออกไป เพราะผลการวิจัยนานหลายสิบปีของเขาชี้ให้เห็นว่า การจูงใจคนจะได้ผลหรือไม่นั้น ไม่ได้อยู่ที่ช่วงเวลา “ระหว่าง” การพูดคุยเหมือนอย่างที่เชื่อกันแต่อยู่ที่ช่วงเวลา “ก่อนหน้านั้น” ต่างหาก 

เขาจึงเรียบเรียงสิ่งที่ค้นพบออกมาเป็น “กลยุทธ์” ซึ่งจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการโน้มน้าวใจคน … ตั้งแต่ยังไม่ทันพูดคำแรกด้วยซ้ำ

ข้อมูลหนังสือ