Peter F. Drucker คือผู้วางรากฐานของการจัดการสมัยใหม่ และเป็นนักคิดด้านการบริหารที่มีชื่อเสียงที่สุดตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา ผู้คนมากมายถามว่า “หนังสือเล่มใดของเขาที่ควรอ่านที่สุด” 

การตอบคำถามดังกล่าวไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะแนวคิดสำคัญ ๆ ของเขากระจายอยู่ในหนังสือเกือบทุกเล่ม

หนังสือเล่มนี้จึงถูกเขียนขึ้นมาเพื่อกลั่นกรองแนวคิดตลอดทั้งชีวิตของ Peter F. Drucker ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการ นวัตกรรม ความเป็นผู้นำ หรือบุคลากร แล้วเรียบเรียงให้เหลือเพียง 366 แนวคิดที่สำคัญที่สุด โดยเขียนในรูปแบบที่สั้นกระชับ จบภายในหนึ่งหน้ากระดาษ และยังคงความลึกซึ้งเฉียบคมที่ทำให้เขากลายเป็นตำนานของวงการ

ข้อมูลหนังสือ