ไม่มีประสบการณ์ ... ไม่มีเวลา ... ไม่ใช่ปัญหา 

พบกับ 200 เฟรมเวิร์กสำคัญที่ใช้อย่างแพร่หลายในแวดวงธุรกิจ สรุปย่อเหลือเพียง 69 แผนภาพ พร้อมคำอธิบายที่สั้นกระชับ เข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้จริง ตัวอย่างเช่น 

- เทคนิคค้นหาความจริงด้วย “5 WHYs” 

- ทบทวนข้อผิดพลาดแบบไม่ให้บรรยากาศมาคุด้วย KPT 

- เห็นจุดอ่อนจุดแข็งของธุรกิจอย่างทะลุปรุโปร่งเมื่อเปิดแฟ้ม “เฟรมเวิร์กวางกลยุทธ์” 

- เดินเกมการตลาดแบบไม่พลาดด้วยการดูวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 

- เทคนิค “ไทม์แมชชีน” เพื่อค้นหาคำตอบว่าตอนนี้ควรทำอย่างไร

ข้อมูลหนังสือ