ในโลกยุคปัจจุบันที่ทั้งเร่งรีบและเรียกร้อง คุณไม่เพียงต้องทำให้ดีและเร็วขึ้น แต่ยังต้องทำให้ฉลาดขึ้นด้วย

คุณต้องเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นคน Super Productive

Charles Duhigg  ศึกษาค้นคว้างานวิจัยจากทั่วทุกมุมโลกแล้วนำมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวที่อ่านสนุก เฉียบคม และครบถ้วนในทุกแง่มุม ทั้งประสาทวิทยา จิตวิทยา และเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเพื่อไขความลับของ Productivity ที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้มาก่อน

แล้วคุณจะทำสิ่งต่างๆ ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างคาดไม่ถึง

ข้อมูลหนังสือ