จากองค์ความรู้เรื่องคนที่บ่มเพาะมานานกว่า 90 ปี จากคู่มือฝึกอบรมบุคลากรหนากว่าพันหน้า จากเทคนิคที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของโตโยต้า สู่คู่มือฉบับย่อที่สรุปเหลือ “วิธีคิด” เพียง 33 ข้อ ที่ไม่ว่าใครหรือธุรกิจใดก็สามารถนำไปปรับใช้ เพื่อปั้นคนแบบเดียวกับโตโยต้าได้ตัวอย่างเช่น

- การผลิตสิ่งของเริ่มต้นจากการผลิตคน

- เริ่มสอนงานลูกน้องที่หัวแข็งที่สุดก่อน

- เดินตรวจพื้นที่ทำงานพร้อมกับถือไม้กวาดและที่ตักขยะไปด้วย

- หัวหน้าต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้เหมือน “ฤดูกาล”

- อย่าเก็บลูกน้องมือหนึ่งไว้ข้างตัว แต่ให้ส่งไปเติบโตที่อื่น

- เป็นหัวหน้าต้องรู้จักเดินแบบ “สัตว์ป่า”

ข้อมูลหนังสือ