คุณจะได้พบกับคำแนะนำในการเลี้ยงดูแบบ "คุณแม่สายแข็ง" ที่แม้จะฟังดูขัดกับความรู้สึก แต่ก็มีหลักจิตวิทยารองรับ และเป็นวิธีที่ใช้ได้ผลจริงในญี่ปุ่น

ข้อมูลหนังสือ