- จดจำข้อมูลได้อย่างแม่นยำ
-  คิดวิเคราะห์ได้อย่างมีเหตุผล
-  แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย
-  นำเสนองานได้อย่างน่าสนใจ
-  เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว

นี่คือผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น เมื่อคุณเปลี่ยนมาจดบันทึกด้วย “สมุดกราฟ”ค้นพบเทคนิคที่ใช้กันในหมู่คนทำงานระดับหัวกะทิของญี่ปุ่น แล้วคุณจะสามารถจัดระเบียบความคิด และเพิ่มประสิทธิภาพให้ตัวเองในทุก ๆ ด้าน ตั้งแต่ด้านการเรียน การทำงาน ไปจนถึงการใช้ชีวิต

ข้อมูลหนังสือ