แค่วางอาหารที่มีผักไว้ในระดับสายตา...เด็กนักเรียนก็เลือกกินผักมากขึ้นถึง 25%

แค่ใส่ภาพหน้าบึ้งในใบแจ้งหนี้...บ้านเรือนก็ใช้ไฟน้อยลงอย่างฮวบฮาบ

แค่สลักรูปแมลงวันในโถปัสสาวะ...ผู้ชายก็ฉี่เลอะเทอะน้อยลง 80%

ข้อมูลหนังสือ

  • สะกดความคิด สะกิดพฤติกรรม
  • แปลจากหนังสือ: Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness
  • ผู้เขียน: Richard H. Thaler, Cass Sunstein
  • ผู้แปล: นรา สุภัคโรจน์
  • สำนักพิมพ์: WE LEARN
  • จำนวนหน้า: 368 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2561
  • ISBN: 9786162872532