หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเทคนิคการทำข้อสอบปรนัย 38 ข้อที่ครอบคลุมตั้งแต่เทคนิคทั่วไปในการเตรียมตัว เทคนิคที่ใช้ในระหว่างการสอบ ตลอดจนเทคนิคการทำข้อสอบแบบปรนัยโดยเฉพาะ ซึ่งเทคนิคเหล่านี้มีตั้งแต่เรื่องพื้นๆ ที่ทุกคนรู้กันดี ไปจนถึงหลายเรื่องที่คนส่วนใหญ่อาจคาดไม่ถึง แม่ว่าการสอบจะเป็นการวัดความรู้ที่เรามีในศาสตร์นั้นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า "ทักษะ" ในการทำข้อสอบก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากในการทำข้อสอบให้ได้คะแนนสูงๆ เรียกได้ว่าทักษะในการทำข้อสอบเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้ความรู้ในวิชาที่จะสอบเลยทีเดียว เพราะแม้ว่าเราจะมีความรู้ในวิชานั้นดีมาก แต่หากไม่ชำนาญในการทำข้อสอบ เราก็อาจถูกโจทย์ลวง ทำข้อสอบไม่ทัน หรือไม่สามารถใช้ประโยชน์จากคำถามและตัวเลือกที่มีได้อย่างเต็มที่

ข้อมูลหนังสือ

  • 38 เทคนิคมองให้เห็นคำตอบในทุกข้อสอบปรนัย
  • ผู้เขียน: กรรณสูต กนกกาญจน
  • สำนักพิมพ์: WE LEARN
  • จำนวนหน้า: 194 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2560
  • ISBN: 9786162872020