ค้นพบทางลัดสู่ชีวิตที่ดีขึ้น...ด้วยเคล็ดลับการพัฒนาตนเองที่ถูกเก็บงำมากว่า 100 ปี

คนส่วนใหญ่คิดว่า ถ้าอยากมีชีวิตที่ดี เรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญคือ เราต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนอื่น

แต่นั่นเป็นความเข้าใจที่ผิด

เพราะยิ่งคุณพยายามทำดีกับคนอื่นมากเท่าไหร่
ก็ยิ่งหมายความว่าคุณต้อง “ทิ้ง” ชีวิตของตัวเองมากขึ้นเท่านั้น

แล้วคุณจะมีชีวิตดีขึ้นอย่างที่ต้องการได้จริงหรือ?

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากคำสอนที่ถูกเก็บงำไว้มากว่า 100 ปีของอัลเฟรด แอดเลอร์ นักจิตวิทยาผู้ได้รับการยกย่องให้เป็น “บิดาแห่งการพัฒนาตนเอง”
และกลายเป็นคัมภีร์ที่ชาวญี่ปุ่นหลายล้านคนนำไปใช้ เพื่อสร้างชีวิตที่ดีในแบบที่ต้องการ

คุณเองก็ทำแบบนั้นได้เช่นกัน... สิ่งเดียวที่ต้องทำคือ “กล้าที่จะถูกเกลียด”

ข้อมูลหนังสือ