โลกที่อำนาจเป็นใหญ ทำให้ได้รับรู้ข้อมูลหลายอย่างไม่ได้อ่านมาก่อน สิ่งที่โดนเด่นในงานชิ้นนี้คือรายละเอียดของงานที่หลายชิ้นที่อาจารย์สมเกียรติหยิบมาปภิปราย แม้ว่าหลายอย่างที่อาจารย์ทำในงานชิ้นนี้ดูเป็นเรื่องปกติสำหรับนักเรียนประวัติศาสตร์ที่ดีควรจะต้องทำ คือการวิพากษ์และตรวจสอบหลักฐานต่างๆ ที่นำมาใช้ ตลอดจนนำเสนอข้อมูลในแต่ละรัชสมัยอย่างละเอียด

ข้อมูลหนังสือ