หนังสือเล่มนี้นำเสนอวิธีที่ผู้นำในองค์กรทุกขนาดสามารถนำไปใช้กำหนดทิศทาง
การดำเนินงานได้ ด้วยกลยุทธ์ที่สำคัญคือ จะเล่นที่ใด และทำอย่างไรจึงจะชนะ
 
กลยุทธ์ไม่ได้ซับซ้อน แต่ว่ามันยาก ยากเพราะมันบังคับให้ผู้คนและองค์กรกำหนด
ตัวเลือกในอนาคต—ซึ่งบางเรื่อง บางเหตุการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นในบริษัทโดยส่วนใหญ่
ครั้งนี้นักคิดด้านธุรกิจที่มีชื่อเสียงที่สุดสองคนซึ่งเข้าถึงหัวใจสำคัญของกลยุทธ์—อธิบายว่า
มันมีไว้เพื่ออะไร จะคิดถึงมันในแง่ใด ทำไมคุณจึงต้องใช้มัน และทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ
พวกเขาพิสูจน์โดยยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในบริษัทที่ประสบความสำเร็จที่สุด
จากทศวรรษที่แล้ว อันเนื่องมาจากความร่วมมือของพวกเขาทั้งสอง 
เอ. จี. ลาฟลีย์ อดีตซีอีโอของพร็อคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล และ โรเจอร์ แอล. มาร์ติน 
ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ ได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเพิ่มยอดขายของพีแอนด์จีเป็นสองเท่า 
และเพิ่มกำไรขึ้นเป็นสี่เท่า ทั้งเพิ่มมูลค่าตลาดมากกว่าหนึ่งแสนล้านเหรียญ
ในระยะเวลาเพียงสิบปี โดยใช้ประสบการณ์จากพีแอนด์จีและโรงเรียนบริหารร็อทแมน
ซึ่งทั้งคู่บริหารอยู่ 

ข้อมูลหนังสือ