เวลาผ่านไปสิบหกปี ในที่สุดก็ถึงกำหนดนัดระหว่าเซียวเล้งนึ่งและเอี้ยก่วย ที่แท้เซียวเล้งนึ่งใช่หายจากพิษร้ายหรือไม่ หรือนั่นเป็นเพียงอุบายที่ทำให้เอี้ยก่วยมีชีวิตอยู่ต่อไป บทสรุปความรักของทั้งคู่จะเป็นเช่นไร ?

ข้อมูลหนังสือ