เอี้ยก่วยสำเร็จยอดวิชาเคล็ดกระบี่สุรางคนางซึ่งต้องใช้คู่กับเซียวเล้งนึ่ง ปะทะหักหาญชิงไหวชิงพริบกับสุดยอดฝีมือจากนอกด่าน กิมลุ้นก๊กซือนอกจากนี้ยังช่วยก๋วยเจ๋งต้านอริราชศัตรู และสืบหาความจริงเรื่องการเสียชีวิตของบิดาตนเอง

ข้อมูลหนังสือ