หลังจากที่ปูพื้นมาหกเล่ม ในเล่มนี้ จะตื่นเต้นเร้าใจถึงสุดขีด หลงอิง เข้าสู่สมรภูมิ ทำศึกกับผู้นำชนเผ่านอกกำแพงใหญ่ อย่างถึงเลือดถึงเนื้อ

ข้อมูลหนังสือ