มังกรคู่สู้สิบทิศ เล่ม 11 ได้เคลื่อนย้ายสถานที่จากดินแดนภาคกลางมายังนครหลวงฉางอัน(นครซีอานในปัจจุบัน) ซึ่งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน และเคยเป็นนครหลวงของราชวงศ์ต่างๆกว่าสิบราชวงศ์และเป็นที่มั่นของตระกูลขุนนางชั้นสูงแซ่หลีซึ่งก่อตั้งเป็นราชวงศ์ถังแล้ว โค่วจงปลอมตัวเป็นหมอวิเศษม่อ อาศัยเคล็ดวิชาอมตะ รักษาโรคให้กับสตรีสูงศักดิ์ในราชวงศ์ถังสร้างชื่อลื่อระบือทั่วนครฉางอาน ขณะที่ฉีจื่อหลิง ปลอมตัวเป็นบุคคลต่างๆทั้งดาบฤทธาเยี่ยซานม่อเหวย และหย่งฉินช่วยกันค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของขุมทรัพย์ท่าน หยาง หาทราบไม่ว่าเทพอาภรรพ์สือสือเซวียนเจ้าสำนักทศเย็นจู้อี้เอี๋ยน และบูรพอสูรเจ้าเต๋อเอี๋ยนต่างจับตาดุความเคลื่อนไหวของโค่วจงกับฉีจื่อหลิง หาโอกาสช่วงชิงสรีธาตุเจ้าอธรรม

ข้อมูลหนังสือ