เส้นทางของจอมยุทธ์เล่ม 4 เป็นตอนจบของเรื่องนี้

จอมดาบผู้เลือดเย็นลี้เซี้ยแสวงหาดาบที่สุดยอด สุดท้ายแล้วจะเป็นฉันใด ผู้ที่ก้าวสู่จุดสุดยอดของฝีมือเป็นใคร สามารถหาคำตอบได้จากเล่มนี้

ข้อมูลหนังสือ