เหยี่ยวมารสะท้านสิบทิศ เล่ม 3 ขั้นตอนการฝึกฝนวิชาจิตแห่งธรรม ปลูกฝังมารของหลงอิงยังคงก้าวไปหน้าอย่างไม่หยุดยั่ง ในเล่มนี้ ฉากจะถูกย้ายไปยังแดนเสฉวน หลงอิงได้รับบัญชาจากพระนางบูเช็คเทียนให้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่เสฉวน ที่แท้การเดินทางครั้งนี้จะมีส่วนส่งเสริมหลงอิงอย่างไร

ข้อมูลหนังสือ